ONASA: Intervju sa načelnikom Općine Breza Munibom Zaimovićem

64
Foto: www.onasa.com.ba
Foto: www.onasa.com.ba

Razgovarala Selma Pušina

Načelnik Općine Breza Munib Zaimović u intervjuu za Agenciju ONASA između ostalog, govori o prioritetnim projektima, o stanju u Općini, stabilizaciji i restrukturiranju javnih preduzeća, rekonstrukciji puta R-444, razvoju Rudnika i ulaganjima na tom polju, perspektivi mladih.

ONASA: Nakon što ste preuzeli funkciju općinskog načelnika Općine Breza koji su to prioritetni projekti koje namjeravate realizovati? Šta građani mogu očekivati od Vas u narednom mandatnom periodu?

ZAIMOVIĆ: Kada se radi o planiranju i realizaciji projekata, u vremenu koje slijedi akcenat ćemo staviti na realizaciju važnih infrastrukturnih projekata, kao što to su projekti rekonstrukcije lokalne vodovodne mreže. Neke od tih projekata već smo započeli i treba ih dovršiti, ali planiramo i novi projekti u ovom segmentu, a sve radi poboljšanja vodosnabdijevanja Općine Breza koje se godinama identifikuje kao primarni problem na području općine Breza. U planu su i projekti izgradnje i rekonstrukcije lokalne mreže puteva, izgradnja gradske tržnice. U odnosu na očekivanja građana, mogu reći da ćemo u narednom periodu pokušati realizovati što je više moguće strateških programskih ciljeva koji su u funkciji poboljšanja uslova života i rada na području općine Breza. Moram reći da to neće biti nimalo lak zadatak, s obzirom na veoma složeno stanje u kojem se nalazi Breza kao i javne ustanove i preduzeća kojima je osnivač Općina. Prinuđeni smo svakodnevno se boriti kako bi održali likvidnost, jer su neizmirene obaveze zabrinjavajuće velike, a stanje kakvo smo zatekli isključivi je rezultat nemara prethodne vlasti.  Prethodna vlast se nedomaćinski odnosila prema resursima Općine i nenamjenski je trošila sredstva viših nivoa vlasti koja su namijenjena realizaciji više projekata, čija je realizacija sada blokirana zbog nedostatka ovih sredstava. Aktivno radimo na tome da ove teškoće prevaziđemo i da se nastavi sa ovim projektima.

ONASA: Koalicija iz koje dolazite (SDA-SBB) dala Vam je rok od godinu dana da stabilizirate stanje? Da li smatrate da možete stabilizirati budžet Općine i stanje u Općini?

ZAIMOVIĆ: Jednogodišnji rok koji se pominje treba posmatrati kao okvirni rok u kojem će biti neophodno uraditi sve što je moguće kako bi stabilizirali stanje i s tim u vezi generalni plan je da se u tekućoj godini pokuša uraditi sve što je moguće. Nastojimo izraditi stabilizirajući budžet za 2017. godinu kako bi stvorile pretpostavke za servisiranje obaveza nastalih u ranijim periodima i kako bi se u tom smislu pripremili za investicione aktivnosti koje planiramo provoditi, i ove aktivnosti su u toku. Kako sam i naveo, cijeneći sve okolnosti i zatečene probleme, stabilizacija Općine neće biti nimalo lak zadatak i bit će potrebno vremena i truda da stanje popravimo. Naročito velik problem predstavljaju dugovanja prema dobavljačima koja prelaze 1.000.000 konvertibilnih maraka (KM), ali i višak zaposlenika u organu uprave koji će se u narednom periodu nastojati rješiti, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima kroz reorganizaciju općinskih službi za upravu i druge zakonom predviđene mjere. Provodimo plan mjera da kroz reprograme dugovanja pokušamo stvoriti pretpostavke da sve obaveze izmirujemo obročno i da izbjegnemo sudske sporove i dodatne sudske troškove. Također, ove obaveze treba da dovedemo na nivo koji neće ozbiljno ugrožavati opstojnost i finasijsku stabilnost Općine Breza, jer sama Općina Breza ima neizmirenih obaveza u ukupnoj visini od cca. 2.000.000 KM što je zabrinjavajuća i značajna suma. Ako se u obzir uzme da godišnji budžet Općine iznosi nekih 4.200.000  KM do 4.400.000 KM mogu reći da ove mjere pokazuju pozitivne rezultate u smislu relaksiranja odnosa sa povjeriocima – dobavljačima, ali to nije ni blizu dovoljno da se u potpunosti opustimo u tom smislu. Osim navedenog, otpočelo se sa mjerama koje imaju za cilj intenziviranje i poboljšanje naplate potraživanja od dužnika Općine Breza, kako bi se ostvarili prihodi koji još nisu naplaćeni, te se u tom smislu već provode zakonom predviđene mjere u cilju zaštite prava i interesa Općine Breza.

ONASA: Kazali ste da ćete uraditi stabilizaciju i restrukturiranje javnih preduzeća. Šta planirate uraditi povodom toga, da li su najavljeni neki projekti?

ZAIMOVIĆ: Problemi koji su aktuelni u Općini Breza u sličnom ili istom obimu su prisutni i u javnim preduzećima i ustanovama kojima je osnivač i vlasnik kapitala Općina Breza i mogu se preslikati upravo zbog povezanosti Općine i ovih pravnih lica. Dakle, radi se o problemima u poslovanju i održavanju likvidnosti, sve zbog nagomilanih dugovanja prema radnicima i dobavljačima, ali i prema državi za obavezne poreze i doprinose. Sva javna preduzeća i ustanove kojima je osnivač Općina Breza su u izuzetno teškom stanju i u prethodnom periodu je zbog posljedica nedomaćinskog odnosa i nezakonitog rada načinjena šteta ovim pravnim subjektima koju će biti veoma teško popraviti. Naročito izražen problem su nezakonita zapošljavanja koja nisu vršena u skladu sa važećim aktima o organizaciji i sistematizaciji i s tim u vezi povećanje troškova zaposlenika. Sve to je dovelo da preduzeća i ustanove ne mogu isplaćivati plaće svim zaposlenicima, ali ni podmirivati redovne troškove poslovanja i da su faktički ova preduzeća i ustanove na ovaj način dovedeni pred vrata stečaja ili likvidacije, gdje je utvrđeno da je u svakom pravnom licu bilo zapošljavanja radnika izvan okvira sistematizacije. Riječ je o radnicima koji ne ispunjavaju uslove za određen radna mjesta i slično, kao i angažmana lica po osnovu ugovora o djelu za poslove iz primarne djelatnosti ovih preduzeća i ustanova, što je nezakonito, a što je ostavilo ozbiljne i nesagledive posljedice. U najgorem stanju je JP Komunalno Breza, čije obaveze za doprinose i kredite dijelom servisira i Općina Breza, a u kojem je u jednom momentu bilo zaposleno 100 ljudi, što prelazi sve objektivne okvire i potrebe, gdje je realno da to preduzeće ima najviše do 50 radnika, pa je u takvom stanju nemoguće očekivati stabilno i pozitivno poslovanje. Općina Breza je kao osnivač preduzela aktivnosti na obnavljanju upravljačko-nadzornih struktura u ovim preduzećima i  ustanovama kojih u ranijem periodu nije ni bilo što je zakonski nonsens. To pokazuije odnos prethodne vlasti prema tim preduzećima imenovanjem privremenih nadzornih i upravnih odbora. S tim u vezi počinje se aktivno sa mjerama usmjerenim ka ozdravljenju ovih pravnih lica kroz regulirano smanjenje broja zaposlenika u ovim pravnim licima i kroz racionalizaciju svih troškova poslovanja. Od novoimenovanih upravljačko-nadzornih struktura zahtijevaće se promptno djelovanje i odgovornost za rješavanje problema i prevazilaženje poteškoća.

ONASA: Dobili ste obećanje da će u 2017. godini za rekonstrukciju puta R-444 koji prolazi kroz Brezu biti dodijeljeno 400.000,00 KM. Kakva su Vaša očekivanja i reakcije povodom toga?

ZAIMOVIĆ: Preuzimanjem funkcije općinskog načelnika ja sam bez odlaganja preduzeo mjere i aktivnosti s ciljem dogovora razgovora sa Ministarstvom za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije ZDK. Već u prvim danima mandata moji saradnici i ja održali smo sastanak sa resornim ministrom Fahrudinom Brkićem povodom ulaganja u putni pravac R-444 koji povezuje Podlugove i Vareš i koji prolazi kroz Brezu. Sastanak smo održali jer nam e bilo poznato da u prethodnom periodu nije bilo značajnijih ulaganja u ovu putnu infrastrukturu koja nam je veoma bitna, a koja ne zadovoljava sve standarde u pogledu kvaliteta i sigurnosti učesnika u saobraćaju. U tom smislu resorno ministarstvo je, u skladu sa mogućnostima i budžetom iskazalo ozbiljnu spremnost da se u 2017. godini ulože određena sredstva u investiciono ulaganje za potrebe regionalnog puta R-444 i tom prilikom je bilo govora o visini ulaganja od cca. 400.000 KM koliko su trenutne mogućnosti samog ministarstva. Pored tih sredstava, jedan dio sredstava biće doznačen i na ime redovnog održavanja ovog puta i po mišljenju stručnih službi Općine ova investiciona sredstva treba iskoristiti za nastavak izgradnje pješačke staze uz regionalni put u naseljima Šaš i Potkraj te u naselju Mahala s primarnim ciljem poboljšanja sigurnosti pješaka u saobraćaju. Sredstva koja će biti odobrone za redovno održavanje treba da budu iskorištena za obnovu asfaltnog zastora i vertikalne i horizontalne signalizacije. U svakom slučaju zahvalni smo resornom ministarstvu na spremnosti da se aktivnije uključi u rješavanje ove problematike što će poboljšati kvaliteta saobraćajne povezanosti Općine Breza sa susjednim općinama i autoputem.

ONASA: Cijeli svoj radni vijek doprinosili ste radu i razvoju Rudnika Breza u sferi upravljanja i rukovođenja. Pretpostavljamo da ćete nastaviti sa razvojem Rudnika, u tom kontekstu da li postoje neka ulaganja?

ZAIMOVIĆ: Da, tačno je da sam dosadašnji radni vijek proveo u Rudniku Breza, prvo kao mladi rudarski inženjer pripravnik, a kasnije kao tehnički rukovodilac u podzemnoj eksploataciji uglja, generalni direktor i pomoćnik generalnog direktora za razvoj, investicije i projektovanje i mogu reći da je to svojevrsna porodična tradicija, meni, ali i mnogim drugim stanovnicima Breze. U Brezi postoji izreka “Breza je Rudnik, Rudnik je Breza”. Mislim da to najbolje oslikava simbiozu između Rudnika Breza i općine Breza i da to najefikasnije pokazuje značaj dobrih odnosa između Rudnika i općine koji su zaista krucijalni za bilo koji napredak na području općine Breza.S obzirom na to da je Rudnik rudarsko preduzeće od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, to je i Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije zajedno sa JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo kao vlasnikom kapitala i vladajućim društvom u Koncernu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo nadležno za Rudnik i u smislu upravljanja i ulaganja u Rudnik, te s tim u vezi Općina Breza nema nadležnosti ni kapacitete u tom obimu. S druge strane valja uzeti u obzir da Rudnik upravlja većinom nekretnina i zemljišta na području općine Breza i da se rudarski radovi izvode na području općine Breza što utiče na granice građevinskog zemljišta s obzirom na rudarske tehničke propise i shodno tome je bitno da postoji zdrav partnerski odnos između Općine i Rudnika upravo zbog daljeg razvoja Općine ali i Rudnika. Moram istaći da je u ranijem periodu ovo partnerstvo bilo u jednoj mjeri narušeno jer nije postojala potrebna saradnja između Uprave Rudnika i Općine Breza. Mi smo odlučni da te odnose popravimo koji su u najvećem dijelu relaksirani te da mi već vodimo pregovore sa Rudnikom u pogledu određenih projekata zainteresovanih investitora koji bi svoje pogone instalirali upravo na lokalitetu kojim gazduje Rudniki već se nazire spremnost za usku saradnju. Naravno, ostaje nam otvoreno pitanje koncesija za ugalj po osnovu kojeg je ranija općinska administracija podnijela tužbu protiv Rudnika nadležnom sudu, te ćemo u narednom periodu uzeti aktivno učešće u rješavanju ove problematike.

ONASA: Kakva je perspektiva mladih u Brezi za opstanak i rad?

ZAIMOVIĆ: Kada se govori o uslovima i perspektivi mladih u Brezi može se reći da  ima dosta prostora za poboljšanje ukupnih uslova za rada mladih ljudi, te ove aktivnosti treba da budu jedan od prioriteta u narednom periodu. Mladi će imati priliku da pokažu svoje znanja i sposobnosti kako bi ih  zadržali u Brezi. Općina će preduzeti sve  aktivnosti  u vezi sa otvarnjem radnih mjesta na koja bi se mogli zaposliti mladi ljudi u onoj mjeri u kojoj to objektivno bude moguće, uključujući i kroz programe stručnog osposobljavanja u javnim ustanovama i preduzećima kojima je osnivač Općina.Mladim ljudima treba osigurati adekvatne uslove za aktivnosti u oblastima kulture, sporta, umjetničkog stvaralaštva, a to planiramo postići kroz pomaganje udruženja i fondacija, sportskih klubova koji okupljaju upravo mlade, kao i pomoći mladim sportistima pojedincima koji imaju talenta i potencijala napraviti dobre rezultate, što u ranijem periodu nije bio slučaj. Naša će zadaća biti da putem nadležnih federalnih i kantonalnih institucija, ali i kroz vlastita sredstva pomažemo učenike i studente na svaki mogući način. U tom smislu mi smo već pokrenuli aktivnosti s ciljem izmjena, odnosno smanjenja cijena voznih karata za učenike i studente koji iz Breze putuju u Sarajevo kao direktnu mjeru u smanjenju ukupnih troškova školovanja..Pokrenuli smo i niz aktivnosti u vezi sa unapređenja uslova predškolskog i školskog obrazovanja u obrazovnim ustanovama u Brezi, izradili i kandidovali različite projekte u cilju modernizacije školskih objekata.

ONASA: Po čemu je drugačija i prepoznatljivija Općina Breza u odnosu na druge općine, te po čemu ćete je Vi učiniti drugačijom?

ZAIMOVIĆ: Općina Breza specifična je po mnogo čemu. Prvenstveno je to tradicionalno rudarsko mjesto i to je ono što Brezu najviše karakteriše u odnosu na druge općine u neposrednom susjedstvu, ali Breza je, također, specifična i po svojim turističkim i drugim potencijalima. S bzirom na to da je okružena lijepim planinskim predjelima koji su već ranije prepoznati kao zanimljive turističke destinacije i smatram da je upravo tu naša šansa u smislu jačanja ove privredne grane. Tu je primjerice plato Hrasna sa nekih 950 ili 1000 metara nadmorske visine koji pruža zaista brojne mogućnosti. Na tom području već postoji vikend naselje, te je u planovima da se to područje i dalje razvija u ovom pravcu, što će stvoriti i pretpostavke i za zapošljavanje i samozapošljavanje stanovništva u ovim područjima. Također imamo velike potencijale za razvoj održive poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje organske hrane te u svakom slučaju ove mogućnosti treba iskoristiti na pravi način. Breza će i dalje ostati vjerna rudarstvu, ali naš cilj je da osim rudarstva kreiramo takvu atmosferu koja će pogodovati razvoju i turizma i poljoprivrede, ali i drugih djelatnosti, kako bi napravili uslove za kompletniji razvoj privrede na području Breze.

Izvor: www.onasa.com.ba