Obavještenje kupcima električne energije

190

Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca  Podružnice“ Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti:

Ponedjeljak 13. mart:
1.Trafo područje Župča IV, od 08:00 do 12:00 sati
2.Trafo područje Župča II, od 12:00 do 16:00 sati

Utorak, 14. mart:
1.Trafo područje TAS, od 08:00 do 12:00 sati
2.Trafo područje Podžupča 2, od 12:00 do 16:00 sati

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca:
– područje ZE-DO kantona na broj telefona 080 020 132