Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o poticanju razvoja male privrede

252

Građanima općine Breza, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresiranim licima sa područja Općine Breza, Služba za privredu.

Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o poticanju razvoja male privrede Zaključkom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-02-1378/16 od 27.01.2016. godine prihvaćen je Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede pa je tim povodom Skupština Kantona odlučila da se Nacrt Zakona uputi u javnu raspravu u sve općine Zeničko-dobojskog Kantona i Grad Zenicu, sa rokom provođenja javne rasprave od 60 dana. U skladu sa Planom provođenja javne rasprave po općinama Zeničko-dobojskog kantona i Grada Zenica broj: 04-02-1378-1/16 od 02.02.2016. godine, Javna rasprava o Nacrtu Zakona o poticanju razvoja male privrede zakazana je u Sali Općinskog vijeća Breza za dan 10.03.2016. godine.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da uzmu učešća u javnoj raspravi i  eventualne primjedbe i sugestije dostave pismeno na adresu Ministarstva za privredu (na adresu Kučukovići br.2, Zenica) ili putem e-maila: min.privreda@zdk.ba, najkasnije do 21.03.2016. godine.

Centralna Javna rasprava održat će se dana 10.03.2016. godine (četvrtak) u prostorijama Općine Breza – Sala Općinskog vijeća sa početkom u 11:00 sati.

Svi učesnici javne rasprave tekst Nacrta Zakona o poticanju razvoja male privrede mogu preuzeti na web stranici Kantona www.zdk.ba , na info – pultu šalter sale za pružanje usluga građanima Općina Breza, u prostorijama Službe za privredu i na web stranici Općine Breza www.opcinabreza.com.

Nacrt Zakona o poticaju razvoja male privrede – preuzeti