Javni poziv za prijavu zainteresovanih za jesenju sadnju

0

Pozivaju se svi zainteresovani poljuprivrednici (koji su popunjavali upitnike i oni koji to nisu učinili) da se prijave za jesenju sadnju jagodičastog i krošnjastog voća, te ljekovitog i aromatičnog bilja u općinama Projektnog područja Projekta razvoja ruralnog poslovanja.

Poljoprivrednici koji do sada nisu popunjavali upitnike dužni su to učiniti prilikom prijave.

Projektom će biti obuhvaćeni vrlo siromašni i siromašni poljoprivrednici, žene i mladi sa prihodima ispod 417,00 KM po glavi domačinstva i malim posjedom zemljišta, a na bazi kriterija definiranih Projektom.

Program podrške za jesenju sadnju podrazumjeva sufinansiranje nabavke i isporuke start paketa za sadnju: maline, šunske i kultivisane jagode, kupine, borovnice, aronije, te šljive, jabuke, kruške, trešnje, breskve, nektarine i smilja.

Jesenja sadnja će biti podržana sa do 40% granta (bezpovratnih sredstava), od strane Projekta (20%), općine (10%) i otkupljivača (10%), dok će preostalih 60% finansirati poljoprivrednik iz vlastitih izvora ili iz kredita po povoljnom uslovima u okviru Projektne kreditne linije, ili uz mogućnost odgođene otplate na više rata u rodu u dogovoru sa otkupljivačem.

Zainteresirani se mogu prijaviti u Općini (općinski ured za poljoprivredu) kao i poljoprivrednim udrženjima i zadrugama čiji su oni članovi, najdalje do 30. septembra 2016. godine.

Hvala na ocjeni! Sada recite kako se osjećate - .
Ocijenite post, Hvala!
  • Obećava
  • Odlično
  • Zabavno
  • Dosadan
  • Onako
  • Bez veze
Podjeli